Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior Controller Investment Control in Amsterdam

De... Als allround controller ben je binnen het Bestuursbureau samen met je teamgenoten en je leidinggevende verantwoordelijk voor de ondersteuning en besluit- en beleidsvoorbereiding van Pensioenfonds ING. Met andere...

Beschrijving

De functie

Als allround controller ben je binnen het Bestuursbureau samen met je teamgenoten en je leidinggevende verantwoordelijk voor de ondersteuning en besluit- en beleidsvoorbereiding van Pensioenfonds ING. Met andere woorden het fonds moet maximaal in control zijn, strategisch, managerial en procesmatig, zodat zij zowel haar doelen realiseert als haar risico’s weet te beheersen op de manier waarop zij zich dit voorgenomen heeft.

Operations & Control adviseert en monitort/signaleert. Dit betreft enerzijds zowel stuurinformatie, verantwoordingsinformatie als (operationeel) ondersteunende informatie en anderzijds ook het ontwikkelen van richtlijnen, standaarden voor inrichting van organisatie en processen (AO/IC). Daarbij gaat het niet alleen om waarnemen en informeren maar vooral ook om de organisatie en verantwoordelijken tot het nemen van actie te ondersteunen. Daarbij is het van belang aan te sluiten op (gepercipieerde) belangen en verantwoordelijkheid ten nemen zonder je eigen koers te verliezen of verantwoordelijkheden òver te nemen.

De functie van managing principal

Als managing principal heb je op onderstaande resultaatsgebieden de volgende verantwoordelijkheden.

Monitoring    

je overziet de performance van uitbestedingspartijen aan de hand van bestaande en nieuw op te zetten rapportages (niet alleen SLA’s, ISAE’s, SOC’s etc.) of contact-momenten en beoordeelt nut, noodzaak en prioriteit daarvan in het licht van de doelstellingen van PFI. Ook (operational) due dilligences zijn onderdeel van je instrumentenpalet. Bij dit alles ben je in staat de diverse uitbestedingspartners te betrekken en medeverantwoordelijk te maken en weet je collega’s binnen het Bestuursbureau te mobiliseren. Daarbij gaat het niet alleen om competenties en kennis/kunde, maar ook om het ontwikkelen van het leervermogen. Bij voorkomende problemen in de procesgang of -keten, vorm je vanuit grondige kennis van deze keten het (tweede) escalatiepunt als het gaat om betrokkenheid van uitbestedings-partners en collega’s van het Bestuursbureau. Waar nodig schakel je door naar het management/bestuur. Je vormt de vraagbaak en toetssteen voor de collega’s binnen en buiten het team en indien nodig maak je keuzen inzake tijd of kwaliteit.

Inrichting          

je bewaakt de inrichting van beheersingsraamwerken, beleidscyclus en planning- en controlcyclus in het licht van de doelstellingen van het Fonds. Daarbij beoordeel je de relevantie van de proces- en informatiestructuur en initieert waar nodig wijzingen en/of vernieuwingen daarin. Je geeft voorts leiding aan de daadwerkelijke inrichting of optimalisatie. Eventuele heroverweging van raamwerk/beleidscylcus (incl. gehanteerde risk appetite) voorzie je van sturende input aan het Bestuur op basis van de impact op de doelstellingen van het Fonds. Voorstellen met bijbehorende business case weet je overtuigend bij het management/bestuur neer te leggen met een duidelijke vraag. Je toetst bij collega’s waar nodig.

Verantwoording          

je bent secretaris van het Audit Committee van het Fonds. Deze ondersteun je bij de inrichting van het audit programma en samen met de voorzitter stel je de agenda van de vergaderingen samen. Vanzelfsprekend bewaak je de voortgang van de actiepunten. In het kader van IORP werk je nauw samen met de (externe) sleutelfunctiehouder internal audit en/of de vervuller van deze functie. Voorts geef je leiding aan het jaarwerktraject wat een intensieve samenwerking betreft tussen het Fonds, haar uitbestedingspartijen en de accountant en actuaris.

Projecten         

Leidinggeven aan projecten of deelnemen aan stuurgroepen van projecten. Hierbij gaat het vooral om het creëren van draagvlak, betrokkenheid, samenwerking met uitbestedingspartners of andere teams binnen het Bestuursbureau. Essentieel is dat je de opdracht kent , actief kwaliteiten weet in te zetten en collegiale toetsing laat aanwenden om kwaliteit te bewaken.

Afstemming en snel schakelen met belanghebbenden en collega’s is een essentieel onderdeel van je taakopvatting. Het vermogen om hierbij externe partners aan te sturen en in hun verantwoordelijkheid te houden is eveneens onderdeel van je taakopvatting. Vanuit je kernervaring en –expertise word je ingezet op de volle breedte van Control waarbij er gezien de aard van een pensioenfonds vooral focus ligt op assets en relevante processen.

Resultaatsgebieden waar je (afwisselend) op wordt ingezet

 • Ontwikkeling, beheer en bewaking van de (management)informatie-inrichting (organisatie- en procesinrichting, informatiehuishouding etc.)
 • Het inregelen, laten uitvoeren en monitoren van procesketens incl. beheersing uitbesteding
 • Inrichten en uitvoeren planning en control cyclus
 • Inrichting en monitoring proces om tot een In Control Statement te komen
 • Inrichting, leiding en monitoring van verantwoordingsprocessen (jaarwerk, DNB-rapportages etc.)
 • Ontwikkeling/inrichting en beheer fiscaliteiten (incl. beleid)
 • Ontwikkeling/inrichting en beheer IT
 • Algemeen; projectleiding/deelname, vertegenwoordiging in branche- en belangenorganisaties

Competenties

 • Dialoog/verbinding leggen/objectiveren/ruis oplossen
 • Verantwoordelijkheid nemen maar niet óvernemen
 • Aansluiten en toetsen
 • Opdracht kennen en afstemmen
 • Kwaliteiten (her)kennen en inzetten/benutten en impact van interventies beoordelen
 • Procesketen doorgronden en daarop multidisciplinair werken
 • Continu praktijkverbetering zien en bespreekbaar maken
 • Eigenaarschap tonen (eigen aandeel kennen) en daarop aanspreekbaar zijn
 • (persoonlijk) reflecteren en ontwikkelen

Daarnaast:

 • Empathisch vermogen
 • Teamplayer (werken in team/projectverband)
 • Omgevingssensitief
 • Onafhankelijkheid, rust en overzicht
 • Programma- en projectleiding
 • Tijdige en effectieve escalatie incl. prioriteren en laten prioriteren
 • Plan- en procesmatigheid/hoge graad van werkorganisatie
 • Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Schakelen tussen strategie, tactiek en operations

Opleidingsniveau en gewenste ervaring

 • Afgeronde (bedrijfs)economische, econometrische of administratieve opleiding
 • CFA of VBA is een pré

Meerjarige ervaring inzake

 • Programmaleiding
 • Herinrichting of innovatie van informatie- en procesarchitecturen
 • Veranderkunde en veranderprocessen.
 • Samenhang in Back en mid office-processing inzake financiële instrumenten
 • Samenwerking tussen diverse partijen met verschillende belangen
 • Regulatory reporting en andere verantwoordinsrapportages en de achtergrond daarvan
 • Jaarverslaglegging
 • Planning en control
 • Bestuurlijke advisering en ondersteuning

bij bijvoorbeeld

 • Custodians (mid-office en control).
 • Vermogensbeheerders, Pensioenfondsen of Verzekeraars
 • Organisaties rond financiële infrastructuur (Clearinginstanties, Tradeplatforms etc.)

Wat bieden wij?

 • Een dynamische rol waar je echt het verschil kunt maken
 • De mogelijkheid om te werken in een uitdagende omgeving waar je echt verschil kunt maken
 • Een functie op basis van 36 uur, ingeschaald in ING schaal 11 - 12 - 13 afhankelijk van jouw ervaring en achtergrond
 • Een zeer sterk secundair pakket met onder andere dertiende maand, NS business card en collectieve zorgverzekering ​

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (ervaren)

Amsterdam | Financieel / Accountancy | Fulltime (ervaren)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.